arbitar


arbitar
arbiter, umpire
* * *
• arbitrator
• arbalest
• arbiter
• referee
• refereed
• moderator

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • arbitar — àrbitar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA 1. pravn. onaj koji u izvansudskom postupku izravnava sporove 2. razg. onaj po kojemu se ravna, koji određuje [arbitar mode = arbiter elegantiarum] 3. sport retor. sudac [arbitar današnje utakmice]… …   Hrvatski jezični portal

 • àrbitar — m 〈G tra, N mn tri〉 1. {{001f}}pravn. onaj koji u izvansudskom postupku izravnava sporove 2. {{001f}}razg. onaj po kojemu se ravna, koji određuje [∼ mode = arbiter elegantiarum] 3. {{001f}}sport retor. sudac [∼ današnje utakmice] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Voja Antonić — (Serbian: Воја Антонић , pronounced Voya Antonich , IPA2| ʋɔja antɔniʨ) is a Serbian inventor, journalist and writer. He was also a magazine editor and contributed to a number of radio shows but he is best known for creating a build it yourself… …   Wikipedia

 • presùditelj — m onaj koji presuđuje; presuđivač, presudilac, arbitar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • superarbitraža — superarbitráža ž DEFINICIJA dodatno, dopunsko mišljenje ili prosudba o nekom problemu (u pravnoj proceduri, liječničkim pregledima i sl.); superarbitracija ETIMOLOGIJA super + v. arbitar, arbitraža …   Hrvatski jezični portal

 • arbitraran — ȁrbitrāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. a. koji je određen tako da podliježe daljnjem prosuđivanju, vrednovanju itd., koji je još sub judice b. koji je približan c. koji je svojevoljan 2. koji je donesen arbitriranjem [arbitrarna odluka]; …   Hrvatski jezični portal

 • arbitrator — arbìtrātor m DEFINICIJA inform. u informatičkoj tehnologiji krug koji arbitrira između ostalih konkurentskih krugova i otklanja uska grla dajući jednom krugu prvenstvo nad drugim ETIMOLOGIJA vidi arbitar …   Hrvatski jezični portal

 • arbitrarnost — arbitrárnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je arbitrarno; samovoljnost, približnost, presudnost 2. lingv. svojstvo jezičnog znaka da značenje u pravilu ne ovisi o jezičnom izrazu i obrnuto ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

 • arbitražni — ȁrbitrāžnī prid. DEFINICIJA koji pripada arbitraži, koji se sastoji u arbitraži, koji ima funkciju da arbitrira [arbitražni sud; arbitražna presuda] ETIMOLOGIJA vidi arbitar …   Hrvatski jezični portal

 • arbitraža — arbitráža ž DEFINICIJA 1. pravn. a. postupak pri posebnim sudovima (tijelima) za rješavanje sporova (između poduzeća, država i sl.) [međunarodna arbitraža jedino je rješenje u ovom slučaju; provesti arbitražu; dati na arbitražu] b. arbitri… …   Hrvatski jezični portal

 • arbitrirati — arbitrírati dv. <prez. arbìtrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (pro)suditi čemu, odlučiti/odlučivati o čemu, dati/davati na arbitražu ETIMOLOGIJA vidi arbitar …   Hrvatski jezični portal